ข่าวประชาสัมพันธ์,  ผลงานนักศึกษา,  ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ได้รับโล่รางวัล เกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 3 ปีซ้อน

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ที่ได้รับรางวัล Green Youth ของโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ปี 2564 “อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 3 ปีซ้อน” จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562-2564 ในโครงการ Green & Clean University (พื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ถนนสิรินธร) ได้จัดการขยะเศษอาหารภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นน้ำหมักชีวภาพที่มีคุณภาพสูง เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพที่มีคุณภาพสูง และเป็นกระถางปลูกต้นไม้รักษ์โลก

Comments Off on ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ได้รับโล่รางวัล เกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 3 ปีซ้อน
Translate »