ข่าวประชาสัมพันธ์,  ภาพกิจกรรม

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “โครงการประกวดวัตกรรมด้านสาธารณภัย “เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยภิบัติ

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทีม Fire Survivor Game ประกอบด้วย นางสาวมนัญชยา พวงลำเจียก นายวุฒินันท์ ฮั่งลิ้ม นายวัชระ โกศล ที่ได้ผ่านเข้าร่วม “โครงการประกวดวัตกรรมด้านสาธารณภัย “เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยภิบัติ “รอบชิงชนะเลิศ” จากจำนวน 20 สถาบัน ประเภทนักเรียน/นักศึกษาและในรอบรองชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »