ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : 2 สิงหาคม 2566 – 18 มกราคม 2567

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร/เกณฑ์/กำหนดการ และ สมัครผ่าน Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »