ข่าวประชาสัมพันธ์,  ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยเข้ารับรางวัลโล่ประกาศนียบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย “เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยภิบัติ” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับท่านอธิบดีกรมป้องกันและสาธารณภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »