ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยเข้ารับรางวัลโล่ประกาศนียบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย “เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยภิบัติ” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับท่านอธิบดีกรมป้องกันและสาธารณภัย

 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นักศึกษาปี 1 ได้รางวัล โล่ระดับเงิน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : 2 สิงหาคม 2566 – 18 มกราคม 2567

  ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร/เกณฑ์/กำหนดการ และ สมัครผ่าน Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th

 • นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกมกระดาษ “Climate Change Awareness”

  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกมกระดาษ “Climate Change Awareness” จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

 • นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “โครงการประกวดวัตกรรมด้านสาธารณภัย “เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยภิบัติ

  ขอแสดงความยินดี นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทีม Fire Survivor Game ประกอบด้วย นางสาวมนัญชยา พวงลำเจียก นายวุฒินันท์ ฮั่งลิ้ม นายวัชระ โกศล ที่ได้ผ่านเข้าร่วม “โครงการประกวดวัตกรรมด้านสาธารณภัย “เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยภิบัติ “รอบชิงชนะเลิศ” จากจำนวน 20 สถาบัน ประเภทนักเรียน/นักศึกษาและในรอบรองชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2566

 • Translate »