ข่าวประชาสัมพันธ์,  ภาพกิจกรรม

สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 4

ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 4 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »