ข่าวประชาสัมพันธ์,  ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 66 จัดกิจกรรมโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่นและให้ความรู้ต่างๆ ในการใช้ชีวิตอยู่ในรั่วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »