ข่าวประชาสัมพันธ์,  ภาพกิจกรรม

หลักสูตรสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย

เข้าร่วมการบรรยายและฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 63 ในส่วนการฝึกสาธิตการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัย ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารภัย แห่งชาติหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »